+90 312 441 01 45 | info@stilllife.com.tr

Zehra Sengir

Zehra Sengir

ZEHRA SENGİR

ÖZGEÇMiŞ

1971 İzmir Buca Eğitim Fakültesini üstün başarı ile bitirdi.
1978 Ankara Sanat Dergisi tarafından Paris’e inceleme ve araştırma yapmak üzere gönderildi.
1989 İstanbul Mimar Sinan Üniversitesinden “Sanatta Yeterlik” aldı.
1991 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümüne Yardımcı Doçent olarak
atandı.
2017 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünden emekli oldu. Sanatsal
çalışmalarını atölyesinde sürdürmektedir.
Birçok Ulusal ve Uluslararası sergi, çalıştay ve sempozyuma katılmış olup, 4’ü yurt dışı
olmak üzere 22 Kişisel Sergisi ve 8 Ödülü bulunmaktadır.
Yurtiçi-Yurtdışı özel koleksiyonlarda, müzelerde ve kamu kuruluş koleksiyonlarında eserleri
mevcuttur.
BRHD, UPSD ve KPSD üyesidir.

                          

 

wordpress theme by jazzsurf.com